Naast jarenlange ervaring als trainer en coach heb ik voor mijn ontwikkeling ook diverse trainingen en inhoudelijke opleidingen gevolgd. Ik ben hierbij ook gecertificeerd in een aantal methoden die ik, waar gevraagd of gewenst, in kan zetten:

Intention Circles
Gedragsverandering werkelijk laten plaats vinden is een intensief proces. Het valt niet mee om uit oude patronen te stappen en iets wat iemand zich voor neemt ook echt anders te gaan doen! De werkelijkheid is namelijk weerbarstig.
Intention Circles is een methode waarbij de intentie om ander gedrag te gaan vertonen ook echt plaats gaat vinden. Dit gebeurt omdat op verschillende lagen gewerkt wordt, de noodzaak om te veranderen wordt voelbaar gemaakt. Het is een proces waarbij iedere deelnemer een inbreng heeft, oude gedragspatronen worden zichtbaar en de inbrenger gaat ter plekke aan de slag met dat wat zichtbaar is.
Daardoor is de manier van werken is intensief, persoonlijk en heeft diepgang. Elke deelnemer brengt een intentie in, die ROND gemaakt wordt. ROND staat voor de woorden: Realistisch, Oprecht, Noodzakelijk en Duurzaam. Deelnemers geven elkaar op een respectvolle en constructieve manier feedback om te zorgen dat de ingebrachte intentie gaat voldoen aan al deze woorden en die werkelijk ROND wordt, volgens een aantal spelregels.
Eindresultaat van deze interventie zal zijn dat elke deelnemer zijn of haar Intentie met behulp van de hele groep zodanig heeft geformuleerd, dat voelbaar en zichtbaar is dat deze intentie ook werkelijk dat is wat de deelnemer zal gaan realiseren de komende periode.

MBTI
The Myers-Briggs Type Indicator® (MBTI®) is gebaseerd op de persoonlijkheidstypetheorie van Carl Jung en geeft je persoonlijkheid weer op basis van vier dimensies:
• Waar richt je je aandacht op – Extraversion (E) of Introversion (I)
• Hoe neem je informatie op? – Sensing (S) of INtuition (N)
• Hoe neem je beslissingen? – Thinking (T) of Feeling (F)
• Hoe ga je om met de wereld om je heen?– Judging (J) of Perceiving (P)
De vier letters die je persoonlijkheidstype weergeven, helpen je om jezelf en de interactie met anderen te begrijpen. Om erachter te komen wat jouw MBTI-type is, dien je de MBTI-vragenlijst in te vullen en een feedbackgesprek met een gecertificeerde coach te volgen. Je kunt dit gebruiken voor individuele coaching of in een trainingstraject met een team.

The Leadership Circle
Effectief Leiderschap is essentieel in deze snelle en steeds wisselende werkomgeving. Daarvoor is van belang goed te weten binnen organisaties hoe het leiderschap ingevuld wordt. Dit model uit Amerika is ontwikkeld om met leiders binnen organisaties verder te kijken dan competenties. Het is een 360 (graden) feedback instrument dat weergeeft wanneer leiders vanuit het reactieve stand reageren en wanneer vanuit hun creatieve stand. Er wordt aan de hand van gesprekken met gecertificeerde coach besproken welke patronen hieronder liggen om van daaruit te gaan kijken wat dit betekent voor de keuzes die iemand in zijn/haar leiderschapsrol wil maken. De toepassing kan plaatsvinden op alle lagen binnen de organisatie en biedt leiders een tool om voor zichzelf en ook met elkaar aan de slag te gaan om op een effectieve manier leiderschap in te vullen, passend bij de organisatiecultuur.

Voice Dialogue
Voice Dialogue is een methode die bedoeld is om zelfbewustzijn en zelfkennis te ontwikkelen. Met behulp van deze methode kun je in gesprek gaan met verschillende innerlijke stemmen, die van invloed zijn op je houding en gedrag in de buitenwereld. Ze hebben ieder hun eigen manier van denken, voelen, gedrag en waarneming. Ze hebben een functie. Doordat we aandacht aan de verschillende stemmen geven, ontstaat er meer inzicht en daarmee meer keuze vrijheid om te bepalen vanuit welke stem te denken, voelen en handelen. Dit in tegenstelling tot de automatische reacties, die voor deze inzichten dominant waren. Het is een speelse, uitdagende en persoonlijke manier, waarbij we samen op onderzoek gaan en de uitkomst verrassend kan zijn en opluchting en acceptatie geeft aan de verschillende stemmen die we allemaal in ons herkennen en mee te dealen hebben.

Mindfulness
Mindful bezig zijn is iets wat steeds meer mensen bezig houdt en het wordt te pas en te onpas gebruikt. Het gaat er namelijk niet om dat alles ‘prettig’ moet voelen. Mindfulness is een methode die je leert om op een accepterende manier om te gaan met alles wat zich aandient in het leven van alledag. Ons verstand kan hierbij in de weg zitten. Een gebeurtenis, een gedachte, een herinnering of een vaag gevoel kan leiden tot het onbewust in gang zetten van een ingesleten gedachtepatroon. De vaak negatieve gedachtepatronen leiden ongemerkt tot onvrede en verslechtering van onze stemming. Door meer opmerkzaam te zijn bij onze gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen van moment tot moment, krijgen we weer grip op onze beleving en reacties. We hoeven dan niet meer automatisch in ongezonde herhalingspatronen te vervallen. Het gaat om het bewustzijn actief te laten zijn in het huidige moment.