Trainers/acteurs met wie ik graag en regelmatig samenwerk

Robert Schulte (trainer)

Robert inspireert mensen en heeft een energieke stijl. Hij werkt al 27 jaar als trainer en coach. Hij gelooft dat mensen zich het best ontwikkelen als ze worden gestimuleerd om te experimenteren in een veilige omgeving. Zijn motto: “Je kunt niet meer worden dan jezelf, maar je kunt wel meer jezelf worden”.
Hij gaat voor inzicht van binnenuit in bijvoorbeeld: commerciële ontwikkeling, creatief denken, team ontwikkeling, (persoonlijk) leiderschap en “cultural awareness”.

Wies Bronkhorst (trainer)

Internationale trainer en (team)coach. Train de trainer, train de coach, train de leider. Haar manier van trainen kenmerkt zich vooral door haar rustige, luchtige, serieuze, humorvolle en persoonlijke aanpak binnen een vertrouwelijke sfeer. Struikelen mag, in trainingen leert zij anderen hoe ze zelf het liefste leert. Immers, leren vereist vooral oefenen, doen, struikelen, vallen, opstaan én weer doorgaan. Met als belangrijk resultaat dat mensen gaan doen waarvoor ze gemaakt zijn en daardoor een rijk en zinvol leven kunnen leiden. Dat is haar drijfveer.

 

Hans Platenkamp (acteur/ (co-)trainer)

Educatief acteur. Op een speelse ervaringsgerichte wijze zet Hans samen met de deelnemer zijn of haar leervraag om in een te ervaren oefening. Doel is de deelnemer in het samenspel uit te nodigen, om met zijn of haar gedrag te experimenteren.
Kenmerkende woorden: Relaxed, wijs, open, energiek en uitnodigend

Trainer/co-trainer
Communicatie ‘van binnen’ tussen ‘ik’ en ‘mezelf’ en de communicatie aan de buitenkant met anderen. Dát is zijn expertise. In dialoog én op een verhalende wijze (gebruikmakend van metaforen en anekdotes) neemt hij mensen mee in dit boeiende en levendige vakgebied. De vraag van de ander is zijn kompas.

 

Lukas Dijkema (acteur/(co-)trainer)

Voordat er in een rollenspel sprake kan zijn van ‘leren’, moet er iets anders aanwezig zijn:  veiligheid, vertrouwen en de wil om te leren. Daar begint het mee. Om in korte tijd die voorwaarden te creëren, ziet Lukas als een van de belangrijkste aspecten van zijn talent.

Daarnaast gaat het tijdens trainingen om maatwerk. Ieder mens is anders, leert anders. Daar kom je pas achter als het contact in het rollenspel wezenlijk is. En dat is toevallig net iets waar hij ook veel waarde aan hecht. En verder moet er ook nog wat te lachen vallen. Spelenderwijs leren, noemt hij dat…

 

Herman Boerman (acteur/(co-)trainer)

Als acteur heeft Herman geleerd om goed onderzoek te doen naar waarom hij doet en zegt, als personage, wat hij moet doen en zeggen! Zodat wat hij doet en zegt op toneel geloofwaardig is en daarmee overdrachtelijk gemaakt kan worden. 

Deze ervaringen neemt hij mee in zijn rol als trainer. ‘Ik vind het oneindig leuk en uitdagend om samen met deelnemers te kijken naar wat hen helpt om krachtig en geloofwaardig te zijn in hun rol als medewerker of manager.’ Daarbinnen zijn ‘lol’, ‘interactief’, ‘durf’ en ‘uitdagen’ wel termen die de stutten zijn van zijn manier van trainen.